onsdag 24 augusti 2016

Ny lag om skuldsanering 1 november

sol över Höganäskusten


Den 1 november träder två nya skuldsaneringslagar i kraft. Den ena är lagen om F-skuldsanering som riktar sig till nuvarande företagare, före detta företagare eller närstående till företagare. F-skuldsanering återkommer jag till i ett senare blogginlägg. Låt oss först titta på nyheterna i den vanliga skuldsaneringslagen.Varför en ny skuldsaneringslag?
”Om fler kunde få sina skulder sanerade, skulle det innebära en lättnad inte bara för de skuldsatta och deras familjer, utan även för borgenärerna och samhället i stort.” Så sammanfattas förslaget som ligger till grund för den nya skuldsaneringslagen. (Prop. 2015/16:125, sid 1.)


Ja, det är bara till att hålla med. Så om du eller någon du känner dras med stora skulder – sök skuldsanering och ta gärna hjälp av mig och mina budget- och skuldsaneringskollegor runt om i landet!


De viktigaste nyheterna - det blir lättare att klara av en skuldsanering
  • Ansökan blir enklare. Det kommer inte att krävas lika detaljerade uppgifter om skulderna.  Kronofogden och fordringsägarna får ett större ansvar för detta. Det blir också möjligt att ansöka elektroniskt via en ny e-ansökan.
  • Skuldsaneringsperioden startar redan vid inledandet i stället för vid beslut om skuldsanering. Innebär att en skuldsanering kan slutföras 3-4 månader tidigare än nu.
  • Två betalningsfria månader per år, juni och december. Innebär tio färre betalningsmånader än tidigare, allt som allt 50 månader i stället för 60 till 50.
  • Ny betalningstjänst som innebär en stor förenkling. Varje månad görs bara en enda inbetalning till Kronofogden som sedan fördelar ut pengarna till respektive fordringsägare. I dag är betalningsplanerna oerhört krångliga.
  • Öppning för kortare betalningstid än fem år. Om det finns ”beaktansvärda skäl” kan betalningstiden kortas. Att barn inte ska behöva leva med överskuldsatta föräldrar under hela sin uppväxttid nämns som ett exempel på beaktansvärt skäl.
  • Större möjlighet till en andra chans. Sedan 1994 är det endast cirka 15 personer som beviljats skuldsanering mer än en gång. Nu ändras begreppet synnerliga skäl till särskilda skäl. Det är en stor förändring som tydligt indikerar att det ska gå att få en andra chans.


Inte säkert att det blir lättare att få skuldsanering
Kriterierna för att bli beviljad skuldsanering ändras inte. Visserligen öppnar den nya lagen för en mer nyanserad bedömning av hur hårt skuldsatt en person ska vara. I dag tillämpas en strikt matematisk beräkning – kan den sökande betala sina skulder inom 15 år så blir det avslag. Men varken lagen eller förarbetena ger någon tydlig signal om hur beräkningen ska gå till framöver. Det ska bli mycket intressant att se om Kronofogden och domstolarna ändrar nuvarande praxis. Det hoppas jag. 15 år är väldigt lång tid för en person som redan har varit överskuldsatt i 15-20 år.

Nya övergångsregler
  1. Beslut om skuldsanering före 1 november – hanteras enligt gamla lagen.
  2. Inledandebeslut före 1 november men slutligt beslut efter 1 november – två betalningsfria månader och tillgång till betalningstjänsten. Däremot påbörjas den femåriga betalningsplanen först efter beslut om skuldsanering.
  3. Inledandebeslut efter 1 november – hanteras helt enligt den nya lagen.
  4. Pågående skuldsaneringsärenden – ansöker du om omprövning och blir beviljad en ändring får du tillgång till betalningstjänsten. Däremot får du inte några betalningsfria månader. Det går inte att söka omprövning enbart för att få tillgång till betalningstjänsten.
Vill du vara helt säker på att helt omfattas av den nya lagen kan det vara klokt att vänta till september - oktober med att skicka in ansökan.

Även du som bor utomlands kan få skuldsanering
En annan nyhet är att kravet på hemvist i Sverige är borta. Däremot ska du ha dina ”huvudsakliga intressen” i Sverige. Lagen ändras för att inte bryta mot den fria rörligheten inom EU. Även om du nyligen flyttat till Sverige kan du få skuldsanering, då görs en utökad bedömning.


När skuldsanering inleds
En av nyheterna är att den femåriga skuldsaneringsperioden startar redan när skuldsanering inleds. Redan vid inledandet får du börja betala ett månadsbelopp till Kronofogden. Summan är preliminär och kan ändras tills skuldsanering beviljas. Pengarna du betalar in är fredade från utmätning, varken du eller dina fordringsägare kan komma åt dem.

När du har blivit beviljad skuldsanering
I det slutliga beslutet om skuldsanering fastställs hur mycket du ska betala, alltså vilket betalningsutrymme du anses ha. Beräkningen utgår från Kronofogdens regler om löneutmätning men tack vare ett tillägg av en buffert på minst 500 kronor i månaden får du behålla lite mer pengar än vid löneutmätning. Har du ingen möjlighet att betala får du ett beslut utan betalningsplan.

Du betalar in summan till Kronofogden en gång i månaden med undantag av juni och december som alltid är betalningsfria. Fordringsägarna får sedan pengarna kvartalsvis. Kronofogden kontrollerar inbetalningarna och meddelar om någon betalning fattas.

Ingen ändring av omprövningsreglerna
Fortfarande kan enbart gäldenärer och borgenärer begära omprövning. Kraven för att bli beviljad omprövning ändras inte heller.

Här får du hjälp
I alla landets kommuner finns budget- och skuldrådgivare som erbjuder professionell och kostnadsfri rådgivning och hjälp med ansökan. Kontaktuppgifter finns på Hallå Konsuments hemsida. Du kan även vända dig direkt till Kronofogdens skuldsaneringsteam på 0771-73 73 00.

Välkommen att höra av dig!
Bor du i Höganäs kommun är du förstås varmt välkommen att höra av dig till mig. Du kan räkna med att få en besökstid inom en vecka.


/Bodil Hallin
budget- och skuldrådgivare i Höganäs
bodil.hallin@hoganas.se
042-33 72 32

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar